giovedì, Ottobre 21, 2021
LE POESIE

Li vecchi e llu vìrusu cinesi Quanti vecchi mo’ ssi nni šta vannu, pi ccorpa ti ‘štu muerti ti malannu, toppu nna vita ti sacrifici e štienti si...

Read more